Voorwaarden

Belangrijk
Openbare orde, veiligheid en milieu
In het kader van openbare orde en veiligheid dient de vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen tussen de standplaatsen altijd gewaarborgd te zijn. Er mogen dus geen obstakels (rekken/bakken enzovoorts) onder de klep op het wegdek worden geplaatst, maar ook zijschotten of zijkleden zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan in beperkte mate goederen aan de klep te hangen.

Meer informatie:

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de markt-/kermisbeheerder:
Jaap Mellema:
E-mail: Marktmeesters@tynaarlo.nl
Telefoon 0031(0)592-266 662

Routeplanner: de routeplanner
(naar: Marktstraat - 9471 AE Zuidlaren)

Website gemeente Tynaarlo:
www.tynaarlo.nl

Contact (English)              Kontakt (Deutsch)