De warenmarkt

Eén van de drie onderdelen van de Zuidlaardermarkt is de warenmarkt. De Zuidlaardermarkt is geen braderie of vlooienmarkt, maar een echte jaarmarkt. Een grote warenmarkt die één keer per jaar op een vastgesteld moment plaats vindt. Voor de Zuidlaardermarkt is dat altijd op de derde dinsdag in oktober.


Warenmarkt

Op de markt worden voornamelijk alleen ambulante handelaren toegelaten. Dit zijn handelaren, die op verschillende plaatsen vanaf een marktterein hun waar (artikelen) aan de man/vrouw proberen te brengen. Het zijn eigenlijk reizende winkeliers.

Een jaarmarkt is een markt met voorschriften. 
Het belangrijkste voorschriften is, dat de aanvrager bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. 
Als bewijs moeten kopieën daarvan tezamen met het aanmeldingsformulier ieder jaar vóór 1 juli ontvangen zijn door de gemeente Tynaarlo. Te laat ontvangen of onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. 

Medio september is de markt voor ongeveer 80 % ingedeeld en daarna worden alle plaatsen op de markt uitgemeten. Dan zal duidelijk zijn, hoeveel meter beschikbaar is voor een nieuwe ambulante handelaar. Van belang is dan de benodigde ruimte voor de kraam en het te verkopen artikel. Dezelfde handel naast elkaar of tegenover elkaar, kan natuurlijk niet. Uiteindelijk kunnen een beperkt aantal nieuwe handelaren vanaf de wachtlijst geplaatst worden. Degene die niet toegelaten worden krijgen hiervan bericht. 

Alle handelaren ontvangen een acceptgirokaart voor het marktgeld.

Het marktgeld is voor 2017 als volgt opgebouwd :

  • non-food € 15,00 per meter
  • food € 19,95 per meter
  • snacks € 58,95 per meter
  • Elke standplaatshouder is daarnaast verplicht een bedrag te betalen voor elektra en promotie € 28,10 per standplaats.
  • Huurkraam € 22,00

De Zuidlaardermarkt, met een lengte van ongeveer 4,2 kilometer, is opgedeeld in een A, B, C en D sector. Toegelaten handelaren ontvangen een toewijzingsbrief met daarin een sector en standplaatsnummer, bijvoorbeeld sector C 106. 

Ongeveer 2 weken vóór de Zuidlaardermarkt worden de standplaatsen en het bijbehorende nummer op het wegdek gespoten met wegenverf. Op de dag zelf volgen de handelaren de route naar hun toegewezen sector. In de sector loodsen twee controleurs de handelaren naar hun plek. Vanaf 06.00 uur kan met de verkoop worden gestart.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de markt-/kermisbeheerder:
Jaap Mellema:
E-mail: Marktmeesters@tynaarlo.nl
Telefoon 0031(0)592-266 662

Routeplanner: de routeplanner
(naar: Marktstraat - 9471 AE Zuidlaren)

Website gemeente Tynaarlo:
www.tynaarlo.nl

Contact (English)              Kontakt (Deutsch)