Verordening op de paardenmarkten

U neemt met één of meerdere dieren deel aan de Zuidlaarder Paardenmarkt. Om de markt voor mens en dier goed te laten verlopen dient u zich aan de Wet Dieren en onderstaande huisregels te houden.

Gedragscode dierenwelzijn

De negen regels op de markt

1. Houd voortdurend toezicht op uw dieren.
Dieren die de organisatie zonder toezicht aantreft, voeren wij op kosten van de houder af.

2. Voorzie uw dieren van voldoende voer en drinkwater.
De organisatie stelt hiervoor op centrale plaatsen ruwvoer en drinkwater beschikbaar.

3. Bind uw dieren op een deugdelijke en veilige manier aan.
Maak gebruik van een halster dat daarvoor bestemd is. Zorg ervoor dat de dieren zich niet
kunnen losrukken en voldoende bewegingsruimte hebben om te kunnen liggen, eten en
drinken.

4. Ga op diervriendelijke manier om met de dieren.
Wanneer de organisatie constateert dat u uw dieren ruw behandelt of agressief gedrag tegen
hen vertoont, wordt u van de markt verwijderd.

5. Neem maatregelen bij koude en natte weersomstandigheden.
Ezels dekt u bij regen en kou af met een regendeken. Verkleumde dieren voeren wij op
kosten van de houder af.

6. Show uw dieren op de monsterbanen.
U mag uw dieren alleen showen op de hiervoor beschikbare monsterbanen.

7. Dieren die op welke wijze dan ook een gevaar vormen voor zichzelf, andere dieren of
bezoekers moeten van de markt worden verwijderd of apart gezet.

8. Meld onveilige situaties, ziekte en sterfgevallen onder de dieren altijd aan de
organisatie. Er is hiervoor centraal op de markt een meldpunt aanwezig.

9. U dient de handel in dieren om 15.00 uur te staken. De markt moet om 16:00 uur
ontruimd zijn.
Dieren die de organisatie na dit tijdstip aantreft, voeren wij op kosten van de houder af.
Als een handelaar zich schuldig maakt aan wangedrag, bedrog of een bepaling van de verordening
overtreedt kan hij onmiddellijk van de markt verwijderd worden.. Als dergelijk gedrag bij herhaling
wordt geconstateerd kan de toegang tot de markt voor meerdere jaren ontzegd worden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de markt-/kermisbeheerder:
Jaap Mellema:
E-mail: Marktmeesters@tynaarlo.nl
Telefoon 0031(0)592-266 662

Routeplanner: de routeplanner
(naar: Marktstraat - 9471 AE Zuidlaren)

Website gemeente Tynaarlo:
www.tynaarlo.nl

Contact (English)              Kontakt (Deutsch)