De geschiedenis van de Zuidlaardermarkt

Zal er iemand in de wijde omgeving zijn, die nog nooit van de Zuidlaardermarkt heeft gehoord? 
Misschien bent u er zelf wel eens geweest. 
De Zuidlaardermarkt was en is voor velen een belangrijke dag. Niet alleen voor de koukleum - immers volgens een Oud - Drents gebruik mocht de kachel pas aan op de dag van de Zuidlaardermarkt -  maar ook voor velen die er heen gaan om zaken te doen of om feest te vieren. Zie ook een interessant stukje historie, geschreven door Harry Perton.

Hoe is die markt, die jaarlijks ruim 150.000 bezoekers trekt, nu eigenlijk ontstaan? 


Aanvoer dieren in vroegere tijden
Aanvoer dieren in vroegere tijden

Al vanaf 1200
Als jaar van ontstaan van de markt wordt het jaar 1200 aangehouden. Toch moeten reeds omstreeks het jaar 1000 Zuidlaardermarkten zijn gehouden. De monniken van het klooster van Aduard trokken toen al te paard naar Zuidlaren om hun pacht te innen en zaken te doen. Het eerste verhaal dat daadwerkelijk bewaard is gebleven, is de overval op de markt in 1232. In dat jaar belegerden de Drenthen en Fivelingoërs de stad Groningen. Maar de stadjers deden een uitval en achtervolgden de belegeraars tot Zuidlaren, waar het toen juist markt was. De marktgangers vluchtten hals over kop en lieten daarbij hun hele hebben en houden achter. Het dorp werd bij deze rooftocht verwoest en zelfs de kerk ging in vlammen op. 

De gunstige ligging
De gunstige ligging van Zuidlaren heeft gezorgd voor het ontstaan en de instandhouding van de grootste paarden- en runderenmarkt van Europa. Met name de ligging aan de grote weg naar het zuiden en de ligging aan de kruising van de wegen naar Groningen en Noord-Duitsland, België en Luxemburg heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. 

Naam Zuidlaardermarkt®
De naam Zuidlaardermarkt is sinds 2001 beschermd, vandaar de toevoeging van het teken ®. Dit om te voorkomen dat anderen dan de geregistreerde, en dat is de gemeente Tynaarlo, de naam te pas en te onpas gebruiken om daar hun voordeel mee te doen. Ook het logo, met de specifieke kleuren en het bekende Boertje, is beschermd. Misbruik hiervan is dan ook strafbaar!

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de markt-/kermisbeheerder:
Jaap Mellema:
E-mail: Marktmeesters@tynaarlo.nl
Telefoon 0031(0)592-266 662

Routeplanner: de routeplanner
(naar: Marktstraat - 9471 AE Zuidlaren)

Website gemeente Tynaarlo:
www.tynaarlo.nl

Contact (English)              Kontakt (Deutsch)